ONTO Studio
ONTO StudioWarszawa, Muzeum PolinRok 2022